Actueel

Het hebben van een Corona Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) betreft een wettelijke verplichting. Blokhuis Arbo Advies kan u helpen. Het is ook dynamisch te maken, zodat u het bijstelt op basis van de nieuwste ontwikkelingen binnen Nederland. 

Produceert of gebruikt u (producten met) kankerverwekkende stoffen in uw bedrijf? Dan lopen uw werknemers risico op gezondheidsklachten door blootstelling. U bent als werkgever verplicht uw werknemers te beschermen.

Een onafhankelijk bureau stelt dat er geen chroom-6 boven de detectiegrens is aangetroffen in slakkenmateriaal van Harsco Metals in Velsen-Noord. 

Inspectie SZW controleert de aanwezigheid van de wettelijk verplichte documenten voor de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Welke Arboverplichtingen heeft uw bedrijf voor het werken met gevaarlijke stoffen? Doe de zelfinspectie en zie wat u nog moet doen. 

En weet u, Blokhuis Arbo Advies helpt u graag bij die onderdelen waarvoor uzelf de kennis niet in huis heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Wist jij dat je ziek kunt worden van je werk? 

Corona-protocollen hebben geen juridische status in de arboregelgeving.

Zoveel mogelijk vanuit huis werken. Dat is de nieuwe status quo voor alle niet-vitale beroepen. En dat blijft ook nog wel even zo, als het aan kabinet ligt. Daarom zeven belangrijke vragen over thuiswerken, voor nu en in de toekomst.

Thuiswerken is het mantra in deze tijden. Maar niet iedereen heeft een professionele thuiswerkplek. Waar moet u op letten bij thuiswerken? En hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever bij de inrichting van de thuiswerkplek?

Sinds 13 maart 2020 zijn er coronamaatregelen van kracht zoals anderhalve meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en toepassen van hygiënemaatregelen. Wat betekenen deze maatregelen voor de werkgever, de werknemer en de situatie op de werkplek?

De coronacrisis dwingt werkgevers mogelijk om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak te wijzigen.

Mensen die ziek zijn geworden door werk waarbij ze zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, moeten “snel en zonder hoge drempels” een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming. 

Ondanks een sector breed afgesproken protocol wijst FNV-onderzoek onder ruim 1000 werknemers in de Bouw uit dat 36 procent zich niet aan de RIVM-afstandsregel van anderhalve meter kan houden. Bij 19 procent zijn geen maatregelen getroffen. FNV wil dat de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat controleren en handhaven.

Zorg dat je weet hoe je veilig en gezond kunt werken.

Hoe komen we als samenleving stap voor stap in beweging? Een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. De op te zetten protocollen helpen daarbij. 

Uit de nieuwste cijfers van de 15e Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS, is een stijging te zien in de hoeveelheid werkzaamheden met een beeldscherm. 

Om een veilige cultuur te creëren op de werkvloer, is het belangrijk om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan. Eén van de maatregelen die werkgevers kunnen nemen om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken is het gebruiken van een gedragscode.