Nadere inventarisatie bijzondere groepen

Breng risico’s bijzondere groepen in kaart

Bijzondere groepen vallen onder de nadere inventarisatie verplichtingen vanuit de Arbowet. Bijzondere groepen die hierin genoemd worden zijn zwangeren (artikel 1.41) en jeugdigen (artikel 1.36). Je kunt hierbij echer ook denken aan bijvoorbeeld niet-Nederlandstaligen en mindervaliden. 

De belastbaarheid van bijzondere groepen werknemers kan (tijdelijk) lager zijn. Dat vergt aanvullende maatregelen. Ook kan op de doelgroep afgestemde, aanvullende of aangepaste voorlichting en instructie nodig zijn. Bijzondere groepen zijn:

  •  jongeren onder 18 jaar (jeugdigen);
  • oproep- en uitzendkrachten;
  • onervaren mensen (nieuwe medewerkers bijvoorbeeld);
  • gehandicapten;
  • vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven;
  • mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Zie voor een aanpak per doelgroep Arboportaal: Rechten en plichten werknemers

Risico’s die deze groepen lopen kunnen te maken hebben met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid of fysieke belasting (risico voor ongeboren kind of zwaar tillen tijdens de zwangerschap, maar ook bijvoorbeeld tijdens de periode van borstvoeding). Een groter risico op ongevallen, mogelijk meer risicogedrag of een nog mindere belastbaarheid zijn risico’s waar jeugdigen mee te maken kunnen krijgen.

NADERE INVENTARISATIE BIJZONDERE GROEPEN IN 4 STAPPEN

STAP 1 INVENTARISEREN

Ga na welke (groepen) personen die bijzondere risico’s lopen er zijn. Naast de genoemde zwangeren en jeugdigen kunnen andere groepen of personen ook extra risico’s lopen, denk bijvoorbeeld aan hartpatiënten, kleurenblinden en mindervaliden. 

STAP 2 BEOORDELEN

Omschrijf de risico’s waarmee de bijzondere groepen te maken hebben.

STAP 3 MAATREGELEN

Omschrijf de getroffen maatregelen om de risico’s te beheersen, doe dit per risicogroep.

STAP 4 BORGING

Ga na of de maatregelen het gewenste effect hebben. Bekijk welke maatregelen eventueel aanvullend nodig zijn om de risico’s te beheersen. Ook het toezien op het zich houden aan de afspraken en herhaling van training en voorlichting is hierbij van belang.

 

 

Waarom helpt een nadere inventarisatie bijzondere groepen?

  • Het geeft inzicht in de risico’s van bijzondere groepen, dit helpt bij het maken van beleid.
  • De juiste aandachtspunten worden hierdoor vastgelegd, gericht maatregelen nemen is hierdoor mogelijk. 
  • Het helpt bij het geven van de juiste voorlichting en instructie
  • De juiste aandachtspunten worden hierdoor vastgelegd, zodat u de medewerkers goed kunnen informeren

 

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact