Blootstellingsmodellen gevaarlijke stoffen

Op dit moment is er veel te doen op het gebied van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Er zijn diverse tools beschikbaar om de blootstelling in te schatten. Maar wat is nu de beste tool? En hoe past U de modellen toe? 

Belangrijke modellen/tools zijn:

De inspectie SZW (arbeidsinspectie) ziet dat nog teveel bedrijven in Nederland risico's op het gebied van gevaarlijke stoffen onvoldoende inzichtelijk heeft. Pas dan is het mogelijk gericht de juiste maatregelen te nemen.

Wilt u weten hoe ver u bent, gebruik dan de 'Zelfinspectie tool: Gevaarlijke stoffen'. Wij helpen u vraag bij het voldoend aan de hierin genoemde stappen. Maar ook bij vragen, neem gerust contact met ons op. 

Registratie, inventarisatie en evaluatie tool Gevaarlijke Stoffen

Blokhuis Arbo Advies, heeft gezamenlijk met NB Arbo Advies, een handige inventarisatiesatietool aangaande de beoordeling van gevaarlijke stoffen ontwikkeld. Het geeft inzicht in de risico's binnen het bedrijf, zorgt voor prioritering en structuur in de beoordeling van de risico's. Er bestaat een mogelijkheid tot het combineren of het maken van keuzes in de toe te passen beoordeling. Dit kan door middel van de uitvoering van blootstellingsonderzoek, maar ook door inzet van blootstellingsmodellen. Door het gebruik hiervan, voldoet u aan de 'Zelfinspectie tool: Gevaarlijke stoffen'.

We helpen u graag verder 'geven het handvat', brengen structuur op basis van maatwerk!

 

BAA heeft een training stoffenmanager en beoordeling gevaarlijke stoffen gegeven voor het NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie).

 

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact