Ongevalsonderzoek

Om effectieve maatregelen te kunnen nemen en zo herhaling van een bedrijfsongeval te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn een ongeval systematisch te onderzoeken. Het onderzoek door Blokhuis Arbo Advies is er op gericht de omstandigheden en oorzaken te achterhalen die ten grondslag lagen aan het ongeval. 

De ongevallenanalyse geeft inzicht in de directe en indirecte oorzaken (basisrisicofactoren) die aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van het ongeval. Op basis van de uitkomsten gaan wij samen met u verbetermaatregelen opstellen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De nadruk ligt op het leerproces binnen de organisatie.

Wij kunnen voor u ondersteunen bij het doen van onderzoek of het ongevalsonderzoek en de ongevallenanalyse geheel uitvoeren. Wij gebruiken hiervoor de praktische S-137 methodiek, welke ook uitermate geschikt is voor complexe situaties.

 

 

Snel contact bij een ongeval

Het is van groot belang dat een ongevalsonderzoek zo spoedig mogelijk na een ongeval opgestart wordt. De eerste 'sporen' verdwijnen snel na het plaats vinden van het ongeval. Indien u een ongevalsonderzoek wilt starten, neem dan direct telefonisch contact met ons op (06-51124599).

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact