Nadere RI&E verplichtingen

We zijn specialist ten aanzien van fysische, chemische en biologische risico's op de werkplek. Variërend van een oriënterend werkplekonderzoek tot een uitgebreid onderzoek met inschattingen en/of blootstellingmetingen. 

Nadere RI&E verplichtingen, afhankelijk van uw situatie, zijn:

Als werkgever is het van belang, wanneer relevant, deze risico’s inzichtelijk te hebben en waar nodig maatregelen te treffen. 

De gecertificeerde arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige voert de onderzoeken uit en is de aangewezen kerndeskundige (binnen de Arbowetgeving) voor dit soort onderzoeken. In geval van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt zonodig een arbeids- en organisatiedeskundige ingeschakeld. Hierbij is de zelfinspectie 'Werkdruk en Ongewenst gedrag' leidend. 

Hiernaast ziet u een overzicht van alle mogelijke arbeidshygiënische onderzoeken.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact