Nadere inventarisatie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Maakt duidelijk welke persoonlijke beschermingsmiddelen waar en wanneer noodzakelijk zijn

Zijn de PBM passend bij de aanwezige risico's?

PBM is de laatste stap binnen de arbeidshygiënische strategie. Een persoonlijk beschermingsmiddel mag conform de arbeidshygiënische strategie in beginsel pas dan worden gebruikt op het moment dat het risico door andere (alternatieve) veiligheidsmaatregelen niet of onvoldoende kan worden beperkt en restrisico’s aanwezig zijn. In bepaalde situaties kan van dit beginsel worden afgeweken. Dit mag bijvoorbeeld bij kortstondig gebruik en bij een economisch, niet te rechtvaardigen investering.

NADERE INVENTARISATIE PBM IN 4 STAPPEN

STAP 1 INVENTARISEREN

Inventariseren van de risico's bij uitvoering van werkzaamheden en taken. 

STAP 2 BEOORDELEN

Risicobeoordeling van de risico’s waartegen PBM bescherming moet bieden (AH strategie). Inzicht in daar waar maatregelen op andere niveau's van de arbeidshygiënische strategie onvoldoende beheersing bieden. 

STAP 3 MAATREGELEN

De noodzakelijke PBM beschrijven, inclusief de manier van gebruik. Inzich per afdeling en/ of functie en werkzaamheden

STAP 4 BORGING

Veranderingen signaleren en hierop anticiperen. Uitvoeren van toezicht sturen op juist gedrag. Geven van voorlichting en instructie.

 

Wat willen we bereiken?

  • Inzicht en overzicht van PBM noodzaak & gebruik.
  • Inzicht in de rest-risico’s voor PBM goed in beeld.
  • Beter en verantwoord gebruik van passende PBM.
  • Duidelijk stappenplan voor verbeteringen.
  • Borging door registratie, instructie, vervanging en onderhoud.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact