Gevaarlijke stoffen

Bent U bekend met de risico's op het gebied van gebruik van gevaarlijke stoffen? 

Gevaarlijke stoffen, zoals oplosmiddelen, lasrook, houtstof en uitlaatgassen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is van belang dat er geen overmatige blootstelling plaats vindt. Door goede beheersing op de werkplek, voert U een juist bedrijfsbeleid. Inzicht in de blootstelling is van belang. 

Voor een goede blootstellingbeoordeling kan het noodzakelijk zijn deskundige ondersteuning in schakelen van een gecertificeerde arbeidshygiënist. We helpen u graag om vast te stellen waar U aan dient te voldoen. Dit kan door het volgen van de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen ISZW

Met een praktische insteek helpen we bij de registratie van de gevaarlijke stoffen. We weten prioriteiten te stellen, blootstellingsituaties te beoordelen en te bepalen of het nemen van maatregelen noodzakelijk is. We zetten hiervoor een handige tool in. De REACH compliance check kan onderdeel uitmaken van de beoordeling.

Een greep uit onze dienstverlening:

We leggen zonodig uw situatie vast op video aan de hand van (zichtbare) blootstellingsactiviteiten.