Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Een goed uitgevoerde RI&E leidt tot inzicht in de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. Waar liggen de risico’s en wat kan er gedaan worden om deze risico’s te minimaliseren. Door hier doorlopend aan te werken wordt het veiliger en gezonder. En dit levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en aan de totale continuïteit van uw organisatie.

We helpen u graag bij de uitvoering van deze RI&E. Naast dat het een wettelijke verplichting betrekft, geeft het u dus inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen uw bedrijf. Op basis van de RI&E weet u waar eventueel verbeteringen noodzakelijk zijn. De RI&E kan hiermee een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de totale continuïteit van uw organisatie.

De aanpak van de RI&E is onder andere afhankelijk van uw eigen kennis, kunde en wensen. Maar ook van de  beschikbaarheid van een goedgekeurde RI&E methode. Grofweg bestaan de volgende opties:

  1. Een toetsing. U voert de RI&E zelf uit met een goedgekeurde methode (zie RIE.nl)! De toetsing verzorgen wij.
  2. Een gezamenlijke uitvoering. U voert zelf een deel van de RI&E uit, we begeleiden hierbij. We ondersteunen omdat omdat kennis en/ of tijd ontbreekt. We werken toe naar een getoetste RI&E.
  3. Volledige externe uitvoering. Is er geen kennis en/ of tijd of laat u de RI&E gewoon graag volledig extern uitvoeren? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

We leveren in alle gevallen een getoetste RI&E. Waar nodig schakelen we voor het welzijn (psychosociale arbeisbelasting) een gecertificeerde A&O-deskundige in.

We adviseren hoe u de RI&E dynamisch kunt houden en hoe met een plan van aanpak systematisch gewerkt kan worden aan verbeteringen.

 

Plan op Maat, eigen keuzes...

Hoe voert u de RI&E uit?

  • voert zelf uit, wij toetsen alleen het eindresultaat.
  • Wij voeren de RI&E gezamenlijk uit.
  • Wij voeren uit, u doet (bijna) niets.

De werkwijze die het beste werkt, is afhankelijk van uw situatie en keuze. 

Vraag gerust naar de mogelijkheden!

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact