Werkplekonderzoek

Arbeidshygiensche onderzoeken hoeven niet uitgebreid te zijn, maar kunnen ook gericht zijn op één of enkele werkplekken. Redenen voor onderzoek kunnen divers zijn, vaak gebaseerd op klachten van de medewerkers.

Medewerkers kunnen klachten hebben naar aanleiding van het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals metaalbewerkingsvloeistoffen of oplosmiddelen. Het kan dan nuttig zijn oorzaken in beeld te krijgen en te bekijken hoe de situatie verbeterd kan worden. Maar een werkplekonderzoek kan zich ook richten op de ergonomie van de werkplek, het binnenklimaat of een beeldschermwerkplek.

Blokhuis Arbo Advies kan u bij de vraagstukken rondom de werkplek ondersteunen.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact