RI&E arbeidsmiddelen 

Een RI&E op het gebied van machineveiligheid (RI&E arbeidsmiddelen) is geen vast onderdeel van de algemene RI&E. Het is echter belangrijk alle mogelijke risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en zo veel mogelijk te beheersen. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichting, maar vooral voor de veiligheid van uw personeel.

De basis voor de uitvoering van de RI&E arbeidsmiddelen (en/of machineveiligheid) is de NEN-ISO 12100. We maken we gebruik van checklisten en gevarenlijsten. Inventariseren gedurende de verschillende gebruiksfasen en houden rekening met de omgevingsfactoren.

De exacte uitvoering en de rol van uw medewerkers hierin, stemmen we graag met u af. 

Machineveiligheid

De Machinerichtlijn en de Richtlijn Arbeidsmiddelen zijn er om de machineveiligheid te garanderen. Machines die vanaf 1995 op de Europese markt zijn gekomen, moeten hieraan voldoen. De machinebouwer of leverancier is hiervoor verantwoordelijk. Deze moet er ook voor zorgen dat de betreffende machine een CE-markering draagt. Wanneer u een machine later aanpast, of zelf een machine bouwt, ligt die verantwoordelijkheid bij u. Om machineveiligheid te regelen voor machines die vóór 1995 op de Europese markt zijn gekomen, is alleen de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing.

Beide richtlijnen stellen eisen aan technische aspecten en veilig gebruik: is de machine elektrisch veilig, is deze voorzien van een noodstop, is er afzuiging, maakt het apparaat niet te veel geluid, is de lichamelijke belasting bij gebruik niet te hoog, zijn de instructies duidelijk, kan er niets tussen komen?

Onze adviseur toetst of de aanwezige machines voldoen aan de gestelde eisen volgens de Machinerichtlijn of Richtlijn Arbeidsmiddelen. Dat gaat om de technische aspecten, kijkt de adviseur of er veilig gewerkt wordt met de machines en de instructies helder zijn. 

 

Evaluatie, Classificatie en plan van aanpak

De risico's die uit de RI&E voortkomen worden geevalueerd en geclassificeerd. We maken een eerste aanzet voor een plan van aanpk, waarin voor elk risico een advies wordt geformuleerd of een oplossingsrichting wordt aangegeven. Dit om de kans op en de effecten van een ongewenste gebeurtenis te elimineren of te reduceren. Er volgt een overzichtlijk rapport dat wij met u nabespreken. 

Nieuwsgierig of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

Kijk voor meer informatie op: http://www.veiligwerkenmetmachines.nl/

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact