RI&E arbeidsmiddelen (Machineveiligheid)

Een RI&E op het gebied van machineveiligheid (RI&E arbeidsmiddelen) is geen vast onderdeel van de algemene RI&E. Het is echter belangrijk alle mogelijke risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en zo veel mogelijk te beheersen. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichting, maar vooral voor de veiligheid van uw personeel.

De basis voor de uitvoering van de RI&E arbeidsmiddelen (en/of machineveiligheid) is de NEN-ISO 12100. We maken we gebruik van checklisten en gevarenlijsten. Inventariseren gedurende de verschillende gebruiksfasen en houden rekening met de omgevingsfactoren.

De exacte uitvoering en de rol van uw medewerkers hierin, stemmen we graag met u af. 

Evaluatie, Classificatie en plan van aanpak

De risico's die uit de RI&E voortkomen worden geevalueerd en geclassificeerd. We maken een eerste aanzet voor een plan van aanpk, waarin voor elk risico een advies wordt geformuleerd of een oplossingsrichting wordt aangegeven. Dit om de kans op en de effecten van een ongewenste gebeurtenis te elimineren of te reduceren. Er volgt een overzichtlijk rapport dat wij met u nabespreken. 

Nieuwsgierig of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

Kijk voor meer informatie op: http://www.veiligwerkenmetmachines.nl/