Training en voorlichting

Voorlichting is een middel om de kennis en het gedrag van medewerkers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te beïnvloeden.

Een belangrijk uitgangspunt bij het organiseren van gezond en veilig werk is het geven van voorlichting en instructie aan de medewerkers over een veilige en gezonde wijze van werken. Het doel van voorlichting en onderricht is het gedrag van de medewerkers beïnvloeden: het bewust worden van de juiste veiligheids- en gezondheidsmaatregelen en de veiligheid en gezondheid van het werk te waarborgen. 

Het geven van voorlichting en onderricht is als verplichting opgenomen in de Arbowet. Ook zijn de medewerkers verplicht mee te werken aan de gegeven voorlichting en het onderricht.

Blokhuis Arbo Advies biedt voorlichting op maat. We stemmen graag de inhoud met u af, maatwerk is belangrijk. Naar uw wens kan het tevens elementen bevatten van een workshop of training.

Bij voorkeur vindt de voorlichting plaats binnen uw organisatie, dichtbij de werkplek. Maar tegenwoordig doen we dit ook vaak online. 

 

  

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact