Schadelijk geluid (lawaai) 

Staan Uw medewerkers bloot aan schadelijk geluid? Kent U de belangrijkste bronnen van geluid? 

In de werksituatie kunnen hoge geluidsniveaus voorkomen. Het gebruik van bijvoorbeeld machines en handgereedschap kunnen hiertoe leiden. Al boven de 80 dB(A) kunnen uw medewerkers een risico lopen op (lawaai)doofheid.

Door uitvoering van een geluidsonderzoek (globale inschattingen en metingen) is het mogelijk geluidsniveaus in kaart te brengen. Onderdeel is een beoordeling en vergelijking met de geldende normen. Het is dan duidelijk of de situatie voldoende beheerst is en welke aanvullende maatregelen toegepast kunnen worden ter verbetering van de situatie. We geven praktische adviezen, aansluitend aan uw situatie.  

Blokhuis Arbo Advies biedt U:

  • Het beoordelen van de aard, de mate en de duur van de blootstelling.
  • Het uitvoeren van geluidsonderzoek (conform ISO 9612).
  • Advisering over te nemen maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie.
  • Het opstellen en begeleiding bij de uitvoering van een lawaaibeheersingsplan.
  • Advisering over gehoorbeschermingsmiddelen.
  • Het geven van voorlichting/training van leidinggevenden en medewerkers.