Zelfinspectie gevaarlijke stoffen ISZW

Blokhuis Arbo Advies helpt u graag bij het voldoen aan de vereisten rondom gevaarlijke stoffen in de Arbowet. De Zelfinspectie gevaarlijke stoffen van het I-SZW (Inspectie SZW, voorheen arbeidsinspectie) dient u hierbij als leiddraad te gebruiken. 

Beantwoord de vragen, bekijk uw actiepunten. En dan aan de slag. 

En komt u er niet uit, Blokhuis Arbo Advies is dan de partij om u hiermee te helpen. Vrijblijvend nemen we de stappen met u door om te bepalen hoe we u kunnen helpen. Neem gerust contact met ons op!

Zie voor meer informatie: Zelfinspectie.nl Gevaarlijke stoffen en Inspectie en handhaving: het 4 stappen toezicht stoffen

 

Blokhuis Arbo Advies:

  • Voert de RI&E gevaarlijke stoffen uit.  
  • Begeleidt en ondersteunt bij de 'Zelfsinspectie gevaarlijke stoffen' van het I-SZW.
  • Helpt u bij de opzet van een registratie gevaarlijke stoffen, inclusief CMR registratie
  • Helpt u bij het vorm geven van het beleid.
  • Voert Chemical Health Risk Assessments uit. 
  • Voert blootstellingsonderzoeken uit door uitvoering van metingen of inzet van modellen (Voorbeeld blootstellingonderzoek)