Zelfinspectie gevaarlijke stoffen ISZW

We kunnen u helpen bij het voldoen aan de vereisten rondom gevaarlijke stoffen in de Arbowet. De 'Zelfinspectie gevaarlijke stoffen' van het I-SZW (Inspectie SZW) dient hierbij als leidraad. 

Vrijblijvend nemen we de stappen met u door om te bepalen hoe we u kunnen helpen. 

Zie voor meer informatie: Zelfinspectie.nl Gevaarlijke stoffen en Inspectie en handhaving: werken met gevaarlijke stoffen.

 

Een greep uit onze dienstverlening:

  • Voert de RI&E gevaarlijke stoffen uit.  
  • Voert Chemical Health Risk Assessments uit. 
  • Begeleidt en ondersteunt bij de 'Zelfsinspectie gevaarlijke stoffen' van het I-SZW.
  • Helpt u bij de opzet van een registratie gevaarlijke stoffen, inclusief CMR registratie.
  • Helpt u bij het vorm geven van het beleid.
  • Voert blootstellingsonderzoeken uit door uitvoering van metingen of inzet van modellen (Voorbeeld blootstellingonderzoek)

 

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact