REACH en CLP

Wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen, heeft u vrijwel altijd te maken met de Europese wetgeving rondom REACH (EC/1907/2006) en EU-GHS ofwel CLP (EC/1272/2008). Het is van belang aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het is best ingewikkeld. Daarom helpen we u graag.

Eerst zelf een eerste check? Kijk ook op:

We kunnen u helpen bij de ‘REACH compliance check’. Dit betekent het beoordelen of het gebruik voldoet aan de voorschriften in de extended datasheet (in nieuwe veiligheidsinformatiebladen: eSDS). We voeren beoordelingen uit, geven zonodig advies en kijken naar de noodzakelijke stappen.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact