Ventilatie

Een goede ventilatie is essentieel in deze tijden. In gebouwen is voldoende luchtververversing (ventilatie) nodig. Dit verkleint verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken, bijvoorbeeld het coronavirus. Beheerders van gebouwen moeten daarom op de hoogte zijn van de bestaande eisen (in het Bouwbesluit) en de geldende landelijke richtlijnen.

METEN = WETEN

Het binnenklimaat, de ventilatie en de beleving van het binnenklimaat is samenspel van de mogelijkheden van de techniek, het gebouw en de ervaring medewerkers. De techniek richt zich op de parameters in een klimaatbeheerssysteem die daarmee een goed binnenklimaat zouden moeten regelen. 

Hoe verloopt een binnenklimaatonderzoek? We maken telefonisch of op uw bedrijf eerst een analyse van uw de vraag. Wat is er precies aan de hand en/of spelen er meerdere zaken?

We maken een maatwerk onderzoekvoorstel en offerte. Voorbeelden zijn:

  1. Een oriënterend bezoek met óf zonder indicatieve (kortdurende) metingen (CO2, als maat voor verversing/luchtkwaliteit, eventueel aangevuld met luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
  2. Een oriënterend bezoek met doorlopende metingen die een werkweek of 2 werkweken doorlopen (CO2, als maat voor verversing/luchtkwaliteit, eventueel aangevuld met luchtsnelheid, luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid)
  3. U kunt u zelf een CO2 meter aanschaffen en wij verzorgen het aanvullende advies. We voeren bij voorbeeld een analyse van de situatie (rondgang/gesprek afdeling) én analyse werking klimaatbeheerssysteem (contactpersoon facilitair) uit.
  4. Optie 2 aangevuld met een analyse van de situatie (rondgang/gesprek afdeling) én analyse werking klimaatbeheerssysteem (contactpersoon facilitair).
  5. Optie 2 en/ of 3 aangevuld met metingen naar biologische agentia (monstername bacteriën, schimmels/gisten in lucht en van verontreinigde oppervlakken) óf (fijn)stof concentraties. Nb. niet specifiek gericht op corona. 

Een trapsgewijze opzet mogelijk.; passend bij uw situatie en wensen. We zorgen ten alle tijde voor een rapportage die we bij voorkeur nabespreken op locatie. 

COVID 19; Wat is belangrijk?

Er zijn sterke aanwijzingen dat kleine druppeltjes (aerosöls) met het coronavirus erin zich over grotere afstand kunnen verplaatsen dan anderhalve meter. Dat kan mogelijk in gebrekkig geventileerde binnenruimtes een extra besmettingsrisico opleveren. Om je medewerkers optimaal te beschermen geven we je graag een aantal adviezen. 

Aerosöls lijken een vrij grote rol te spelen bij de verspreiding van corona. Aerosöls zijn microdruppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niesen, maar ook bij schreeuwen, zingen en praten. De grotere druppels slaan binnen anderhalve meter neer, terwijl aerosolen lang als nevel in de lucht kunnen blijven hangen. Een recente Japanse studie met microcamera’s laat goed zien hoe ze als een soort nevel door een ruimte kunnen drijven. In de buitenlucht vervliegen deze nevels snel, binnen ligt dat anders. Daarom is het belangrijk extra aandacht te hebben voor luchtverversing.

Waar kan je op letten?

  • Zorg voor zo veel mogelijk ventilatie. Dit betekent dat er voldoende verse lucht per persoon aanwezig is (ga uit van 800 ppm kooldioxide).
  • Zet het ventilatiesysteem in het weekend en ’s nachts niet volledig uit maar laat de binnenruimtes ook buiten werktijd zoveel mogelijk doorspoelen. En draai ze één à twee uur voordat er weer gewerkt wordt, terug naar de normale stand.
  • Let op de recirculatie. Veel ventilatiesystemen in kantoren recirculeren lucht. Weliswaar wordt die lucht gefilterd voordat deze opnieuw het pand in gaat, maar die filters zijn vaak te grof om het coronavirus tegen te houden. Probeer het percentage recirculatie zoveel mogelijk te verminderen, maak zoveel mogelijk gebruik van verse  buitenlucht. Bij vrijwel alle ventilatiesystemen is dit mogelijk. Zo niet, schakel de ventilatie dan liever uit en zet ramen zo veel mogelijk open. Schakel uw installateur in voor nader advies. 
  • In geval van niet-mechanisch geventileerde panden: zet ramen en deuren open waar dit kan.
  • Schakel warmtewielen uit. Bij ventilatiesystemen die warmte of koude terugwinnen via warmtewielen is het ook verstandig om die terugwinning voorlopig uit te schakelen. Waar de ingaande en uitgaande luchtstroom langs elkaar geleid worden, bevinden zich namelijk vaak lekkages in het systeem. Zo kan besmette lucht die naar buiten hoort te gaan, toch weer mee naar binnen stromen. Zeker bij oudere systemen komt dit veel voor. En ja, dan gaan de energiekosten omhoog. Maar je beperkt het risico dat medewerkers ziek worden.
 

Zoek uw situatie uit

Vraag bij je gebouwbeheerder meer info op over de werking van het klimaatsysteem. Organisaties die het beheer van hun gebouwen niet zelf doen, doen er goed aan contact op te nemen met de partij die dit wel doet. Of met de eigenaar die misschien het beheer op zijn beurt weer heeft uitbesteed.

Kennisplatform voor de installatietechniek, de TVVL heeft een protocol opgesteld voor gebouwbeheer in coronatijd. Je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat elke partij deze richtlijnen kent en naleeft. Informeer hier daarom naar.

Wilt u meer informatie, neem dan ook gerust contact met ons op. We kunnen u helpen met de uitvoering van metingen, het uitzoeken van de werking van het binnenklimaatsysteem en hoe in uw situatie dit zo goed mogelijk te beheersen. Uiteraard staat voorop: ga niet naar kantoor/ het bedrijf wanneer u klachten hebt. 

Handige links ventilatie & COVID-19:

 

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact