Corona; uw RI&E weer actueel 

Corona beheerst het leven en roept ook bij werkgevers veel vragen op. Wat moet ik als werkgever doen en hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers veilig kunnen werken? Een actuele RI&E is van belang en wettelijk verplicht. 

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze zo goed mogelijk en passend gaat beheersen. Dat geldt dus ook voor Corona: lopen uw werknemers tijdens hun werk risico op besmetting dan moet u daarmee aan de slag.

Aanvullen van de RI&E

Het is goed uw RI&E aan te vullen met de risico’s omtrent Corona en de maatregelen die u heeft getroffen om besmetting te voorkomen. Eventuele maatregelen kunnen ook nieuwe risico's introduceren die moeten worden meegenomen, denk aan onderwerpen als:  

 • Alleen werken/ thuiswerken
 • Werken met gevaarlijke stoffen (desinfectant)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Thuiswerkplek
 • De 1,5 meter werkplekinrichting
 • Bedrijfshulpverlening
 • Ventilatie (geen recirculatie) 
 • Kwetsbare groepen
 • Psychosociale arbeidsbelasting

Neem het allemaal mee in de update van uw RI&E.

Maatwerk en arbeidshygienische strategie

De maatregelen moeten worden toegepast volgens de arbeidshygiënische strategie, met evaluatie van reeds aanwezige maatregelen. Vanzelfsprekend binnen de kaders die door de overheid zijn voorgeschreven, maar de aanpak is maatwerk voor de organisatie. 

Belangrijk bij de aanpak is ook de rol van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Formeel heeft deze instemmingsrecht op alle beleidsmatige zaken voor arbeidsomstandigheden. Betrek deze dus vanaf het begin bij de aanpak.

De inspectie ziet hier in bepaalde gevallen op toe, zie ook 'Toezicht inspectie op Corona maatregelen' en 'Van protocol naar arbo-catalogus'.

 

Pas uw RI&E aan

Het aanpassen van de RI&E kan door uw interne deskundige/preventiemedewerker uitgevoerd worden. Wij kunnen u hierbij eventueel ondersteunen of de update geheel uitvoeren.  

Neem contact op, dan bespreken we de werkwijze. Wilt u snel handelen, dan kan het via onderstaand stappenplan: 

 1. We bespreken de onderwerpen in de RI&E die aangepast dienen te worden (dit kan vaak telefonisch of via Teams of een andere online tool).

 2. We passen de onderwerpen in de RI&E aan. Dit kunt u uiteraard ook zelf (deels) doen. 

 3. Het beoordelen van de aanpassingen (toetsing).

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact