Corona: Praktische update - Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Voorlopig leven we nog wel even in coronatijd. Dit heeft (grote) invloed op uw werkplekomstandigheden. Daarom is het van belang uw RI&E aan te vullen met de risico’s omtrent corona. 

Als werkgever was u al verplicht de risico’s die aan het werk verbonden zijn in kaart te brengen en vast te leggen. Inzicht in maatregelen is van belang. Dat geldt ook voor Corona: lopen uw werknemers tijdens hun werk risico op besmetting, dan moet u daarmee aan de slag. iSZW ziet hier in bepaalde gevallen op toe, zie ook 'Toezicht inspectie op Corona maatregelen'. 

Is de werkplek voldoende corona-proof ingericht? Hoe ver dienen we te gaan met bepaalde maatregelen? Is het helder voor de medewerkers welke maatregelen aan de orde zijn? Zijn bezoekers meegenomen bij de te nemen maatregelen? Hoe vindt de communicatie plaats? Hoe wordt omgagaan met het onderwerp binnen de BHV-organisatie?

Nieuwe risico's

Eventuele maatregelen kunnen ook nieuwe risico's introduceren, zoals het gebruik van bepaalde schoonmaak- en desinfectiemiddelen. Maar ook het thuiswerken is heel actueel. Maakt thuiswerken al onderdeel uit van uw RI&E?  

Ventilatie (geen recirculatie) in ruimten blijkt een belangrijke factor te zijn voor een goede werkplek in coronatijd. 

Onbekendheid

Hoewel er al veel bekend is, is er ook nog veel onduidelijkheid omtrent het virus. Nemen we de goede maatregelen? Ontwikkelingen dienen vanuit de overheid en de richtlijnen van het RIVM dienen dan ook in de gaten te worden gehouden. Dit kan gevolgen hebben voor de maatregelen op de werkplek en de actualiteit van de RI&E. Daarom maken wij de RI&E zodanig, dat het eenvoudig is toe te voegen aan de huidige liggende RI&E en tevens makkelijk kan worden bijgesteld. Flexibiliteit en duidelijkheid staat voorop!