Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Een RI&E is wettelijk verplicht is geeft inzicht in de veiligheid en gezondheid risico's binnen uw bedrijf. Helder is welke risico's er toe doen en waar eventueel verbeteringen noodzakelijk zijn. De RI&E levert een bijdrage  aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de totale continuïteit van uw organisatie.

De aanpak van de RI&E is onder andere afhankelijk van uw eigen kennis, kunde en wensen. Maar ook van de  beschikbaarheid van een goedgekeurde RI&E methode. Grofweg bestaan de volgende opties:

 1. Een toetsing. U voert de RI&E zelf uit met een goedgekeurde methode (zie RIE.nl)! De toetsing verzorgen wij.
 2. Een gezamenlijke uitvoering. U voert zelf een deel van de RI&E uit, we begeleiden hierbij. We ondersteunen omdat omdat kennis en/ of tijd ontbreekt. We werken toe naar een getoetste RI&E.
 3. Volledige externe uitvoering. Is er geen kennis en/ of tijd of laat u de RI&E gewoon graag volledig extern uitvoeren? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

We streven in alle gevallen naar een getoetste RI&E, welke een goed beeld geeft. We adviseren hoe u de RI&E dynamisch kunt houden en hoe met een plan van aanpak systematisch gewerkt kan worden aan verbeteringen.

Route naar RI&E

Met de online applicatie 'Route naar RI&E' kunt u de route naar uw RI&E bewandelen. Met een paar vragen ontdekt u al welke routes mogelijk zijn en kunt u direct zelf aan de slag. Hulp nodig, neem gerust contact met ons op!

Start uw route op: routenaar.rie.nl

 

Plan op Maat, eigen keuzes...

Hoe voert u de RI&E uit?

 • voert zelf uit, wij toetsen alleen het eindresultaat.
 • Wij voeren de RI&E gezamenlijk uit.
 • Wij voeren uit, u doet (bijna) niets.

De werkwijze die het beste werkt, is afhankelijk van uw situatie:

 • aanwezige kennis en kunde
 • beschikbaarheid branche RI&E-instrument
 • organisatiecultuur
 • beschikbaarheid van budget
 • tijd 

Blokhuis Arbo Advies verzorgt zonodig een training om u te helpen bij de eigen uitvoering van de RI&E.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact