Protocol corona

Protocollen ten aanzien van het onderwerp corona bieden een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden. Op brancheniveau wordt hier hard aan gewerkt. 
 
Het is van belang dat de brancheprotocollen door bedrijven worden geïmplementeerd en gehanteerd. We helpen u vraag om deze brancheprotocollen te vertalen naar uw eigen situatie. Wat is relevant? Waar is de situatie anders? De basis is de arbeidshygienische strategie. Van bronaanpak tot uiteindelijk de inzet van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Geen branche protocol

Niet alle bedrijven vallen onder een branche, niet door alle branches worden er protocollen opgesteld. Dan is het van belang dit zelf vast te leggen. We helpen u hier graag bij. Dit kan ook direct in de vorm van een RI&E.