Plan van aanpak

De RI&E is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een verbetering van arbeidsomstandigheden. Het is het begin van de verbeter- en beheerscyclus. Deze cyclus is de basis voor het Plan van Aanpak. Uitgangspunten zijn het continu verbeteren en het voorkomen van nieuwe risico’s en het beheersen van resterende gevaren.

Het plan moet vooral realistisch zijn. Een verbeterplan afgestemd op uw situatie. Daarbij is periodieke evaluatie en eventuele bijstelling van belang. Blokhuis Arbo Advies kan u ondersteunen of begeleiden bij het opstellen van het plan, het vaststellen van de actualiteit en het evalueren van de voortgang.

 

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact