Binnenklimaat

We besteden ontzettend veel van onze tijd in gebouwen. Daarom is het van belang dat uw medewerkers zich prettig voelen op de werkplek. Dit verhoogt de productiviteit en vermindert gezondheidsklachten. Als er factoren zijn die een negatieve invloed hebben op uw binnenklimaat, voeren wij een binnenklimaatonderzoek uit. Daarmee krijgt u snel uitsluitsel over de bron en bieden we ondersteuning bij het nemen van passende maatregelen.

Het binnenklimaat en de beleving hiervan is samenspel van de mogelijkheden van de techniek, het gebouw en de ervaring medewerkers. De techniek richt zich op de parameters in een klimaatbeheerssysteem die daarmee een goed binnenklimaat zouden moeten regelen. De ervaringen van medewerkers kunnen echter compleet anders zijn.

 

METEN = WETEN

 

De arbeidshygiënist beschikt over specialistische kennis en ervaring. Zoals het meten en boordelen van omgevingsfactoren, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2. De resultaten ontvangt u in een heldere rapportage. Geven de resultaten aanleiding voor nader onderzoek, dan gaan wij dieper in op de onderliggende oorzaak. Zo krijgt u het maximale uit de meetresultaten en ontvangt u concrete aanbevelingen voor verbeteringen.

Hoe verloopt een binnenklimaatonderzoek? We maken telefonisch of op uw bedrijf eerst een analyse van uw de vraag of de klachten. Wat is er precies aan de hand en/of spelen er meerdere zaken?

Voorbeelden van onderzoek zijn:
  1. Een oriënterend werkplekbezoek met óf zonder indicatieve (kortdurende) metingen (luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2, als maat voor verversing/luchtkwaliteit).
  2. Een oriënterend bezoek met doorlopende metingen die een werkweek of 2 werkweken doorlopen (luchtsnelheid, luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2, als maat voor verversing/luchtkwaliteit)
  3. Optie 2 aangevuld met een analyse van de klachten (rondgang/gesprek afdeling met klachten) én analyse werking klimaatbeheerssysteem (contactpersoon facilitair).
  4. Optie 2 en/ of 3 aangevuld met metingen naar biologische agentia (monstername bacteriën, schimmels/gisten in lucht en van verontreinigde oppervlakken) óf (fijn)stof concentraties. 

Ook is een trapsgewijze opzet mogelijk, passend bij uw situatie en wensen. We zorgen ten alle tijde voor een rapportage die we bij voorkeur nabespreken op locatie. 

 

 

Waarom laten meten en onderzoeken?

Zomaar enkele redenen:
 
  • Het betreft een onafhankelijk onderzoek, er zal geen (of weinig) discussie ontstaan over de resultaten en bevindingen.
  • Het is onderzoek met behulp van geijkte meetapparatuur, geplaatst op de meest geschikte locaties.
  • We hebben ervaring met en kennis van binnenklimaat problematiek. 
  • Betrokkenheid van medewerkers in het onderzoek is een pré.
  • We hebben een bredere kijk naar risico's bij binnenklimaatproblematiek

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact