Actueel (archief)

De handreiking is er al een tijdje, maar mogelijk was u hiervan nog niet op de hoogte. Het coronavirus vraagt van werkgevers en werknemers om extra maatregelen te nemen voor gezond en veilig werken. In de Sociaal Economische Raad (SER) hebben daarom de vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland gezamenlijk een handreiking ontwikkeld om bedrijven daarbij te helpen.

Thuiswerken? Heerlijk! Geen files, geen volle treinen, meer concentratie. Maar nu thuiswerk een verlenging krijgt, begint de helft van ons toch een beetje te kraken. Waar zijn de collega’s, wat doe ik met de kinderen, wanneer houdt het werk een keertje op? Zes tips om thuiswerk langer vol te houden.

 

Het is alweer even geleden, maar graag maken we u hierop nog even attent. Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde lijst. De meest recente versie van de lijst, is gepubliceerd  op 1 juli 2020. In de Staatscourant (2020-30592) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd.  

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact