Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Een goed uitgevoerde RI&E leidt tot inzicht in de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. Waar liggen de risico’s en wat kan er gedaan worden om deze risico’s te minimaliseren. Door hier doorlopend aan te werken wordt het veiliger en gezonder. En dit levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en aan de totale continuïteit van uw organisatie.

Maatwerk 

We kunnen u op verschillende manieren ondersteunen om te komen tot een goede en praktische RI&E inclusief plan van aanpak. De aanpak is maatwerk en afhankelijk van de eigen mogelijkheden van de organisatie.

 1. Is er voldoende kennis en tijd aanwezig om de RI&E uit te voeren. Super! Wij kunnen de toetsing van deze RI&E verzorgen.
 2. Is de kennis en/ of tijd beperkt dan kunnen wij u een deel van de inventarisatie uit handen nemen of interne medewerkers begeleiden bij de uitvoering.
 3. Is er geen kennis en/ of tijd dan kunnen wij u ook de volledige uitvoering van de RI&E uit handen nemen.

We streven in alle gevallen naar een dynamische RI&E die een goed en praktisch beeld geeft van de veiligheid en gezondheid binnen uw organisatie. Met een plan van aanpak waarmee daarna systematisch gewerkt kan worden aan verbeteringen.

Route naar RI&E

Met de online applicatie Route naar RI&E kunt u een RI&E voor uw bedrijf maken, op de manier die u zelf kiest. Via een paar vragen ontdekt u al welke routes mogelijk zijn en kunt u direct zelf aan de slag.

Start uw route op: routenaar.rie.nl

 

 

 

 

Plan op Maat, eigen keuzes...

Hoe voert u de RI&E uit?

 • voert zelf uit, wij toetsen alleen het eindresultaat.
 • Wij voeren de RI&E gezamenlijk uit.
 • Wij voeren uit, u doet (bijna) niets.

De werkwijze die het beste werkt, is afhankelijk van uw situatie:

 • aanwezige kennis en kunde
 • beschikbaarheid branche RI&E-instrument
 • organisatiecultuur
 • beschikbaarheid van budget
 • tijd 

Blokhuis Arbo Advies verzorgt zonodig een training om u te helpen bij de eigen uitvoering van de RI&E.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact