Binnenklimaat

Binnen een bedrijf kunnen klachten ontstaan over het binnenklimaat. Ontevredenheid bij medewerkers kan gaan over de temperatuur of bijvoorbeeld het ervaren van benauwde lucht. Bekende ongemakken als gevolg van een matig of slecht binnenklimaat zijn hoofdpijn, droge luchtwegen, geïrriteerde ogen, regelmatig niezen en huidklachten.

De behaaglijkheid van het klimaat wordt onder andere beïnvloed door de relatieve luchtvochtigheid, ventilatie (hoeveelheid frisse lucht), luchtsnelheden (tocht beleving) en temperatuur in relatie tot activiteit.

Klachten over het binnenklimaat hangen vaak samen met andere klachten op de werkplek, zoals werkbeleving en het welzijn, maar ook verlichting of geluidshinder. 

METEN = WETEN

Het binnenklimaat en de beleving hiervan is samenspel van de mogelijkheden van de techniek, het gebouw en de ervaring medewerkers. De techniek richt zich op de parameters in een klimaatbeheerssysteem die daarmee een goed binnenklimaat zouden moeten regelen. De ervaringen van medewerkers kunnen echter compleet anders zijn.

Hoe verloopt een binnenklimaatonderzoek? We maken telefonisch of op uw bedrijf eerst een analyse van uw de vraag of de klachten. Wat is er precies aan de hand en/of spelen er meerdere zaken?

We maken een maatwerk onderzoekvoorstel en offerte. Voorbeelden zijn:

  1. Een oriënterend werkplekbezoek met óf zonder indicatieve (kortdurende) metingen (luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2, als maat voor verversing/luchtkwaliteit).
  2. Een oriënterend bezoek met doorlopende metingen die een werkweek of 2 werkweken doorlopen (luchtsnelheid, luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2, als maat voor verversing/luchtkwaliteit)
  3. Optie 2 aangevuld met een analyse van de klachten (rondgang/gesprek afdeling met klachten) én analyse werking klimaatbeheerssysteem (contactpersoon facilitair).
  4. Optie 2 en/ of 3 aangevuld met metingen naar biologische agentia (monstername bacteriën, schimmels/gisten in lucht en van verontreinigde oppervlakken) óf (fijn)stof concentraties. 

Ook is een trapsgewijze opzet mogelijk, passend bij uw situatie en wensen. We zorgen ten alle tijde voor een rapportage die we bij voorkeur nabespreken op locatie. 

 

 

Waarom laten meten en onderzoeken?

Zomaar enkele redenen:
 
  • Het betreft een onafhankelijk onderzoek, er zal geen (of weinig) discussie ontstaan over de resultaten en bevindingen.
  • Het is onderzoek met behulp van geijkte meetapparatuur, geplaatst op de meest geschikte locaties.
  • We hebben ervaring met en kennis van binnenklimaat problematiek. 
  • Betrokkenheid van medewerkers in het onderzoek is een pré.
  • We hebben een bredere kijk naar risico's bij binnenklimaatproblematiek

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact