Biologische agentia 

Schimmels, bacteriën, parasieten en virussen vallen onder biologische agentia. Blootstelling aan biologische agentia kan een risico voor uw gezondheid betekenen. Voorbeelden zijn onder andere legionella en micro-organismen afkomstig van dieren of planten. 

De gezondheidsrisico's zijn divers, variërend van beperkte klachten (kleine verkoudheden en irritaties van de luchtwegen) tot chronische en ernstige ziekten. Het is belangrijk de blootstelling zoveel mogelijk te beheersen. Medewerkers dienen de risico's te kennen en weten welke maatregelen men dient te nemen, zoals hygienische maatregelen en het gebruik van goede beschermende kleding.

Wat bieden we?

  • Oriënterend werkplekonderzoek, verwoord in een rapportage met adviezen.
  • Blootstellingbeoordeling aan de hand metingen, gericht op de aard, mate en duur van de blootstelling.
  • Advisering omtrent het nemen van de juiste beheersmaatregelen.

Daar waar we de specifieke deskundigheid niet hebben, werken we samen met andere partijen.

 

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact