Nadere RI&E verplichtingen

We zijn specialist in advisering en het in kaart brengen van fysische, chemische en biologische factoren op de werkplek. We toetsen aan de geldende wetgeving en normen. Vari├źrend van een ori├źnterend werkplekonderzoek tot een uitgebreid onderzoek met inschattingen en/of blootstellingmetingen. Waar noodzakelijk geven we adviezen ter verbetering van uw situatie.

Het gaat om factoren die de gezond van medewerkers kunnen schaden of hinder kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan:

Als werkgever is het van belang, wanneer relevant, deze risicoÔÇÖs inzichtelijk te hebben en waar nodig maatregelen te treffen.┬á

De gecertificeerde arbeidshygi├źnist en hoger veiligheidskundige voert de onderzoeken uit en is de aangewezen kerndeskundige (binnen de Arbowetgeving) voor dit soort onderzoeken.┬áIn geval van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt zonodig een arbeids- en organisatiedeskundige ingeschakeld. Hierbij is de zelfinspectie 'Werkdruk en Ongewenst gedrag' leidend.┬á

Hiernaast ziet u een overzicht van alle mogelijke arbeidshygi├źnische onderzoeken.

+31(0)541-296204┬á|┬áinfo@blokhuisarboadvies.nl┬á| ┬ę BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved ┬á| ┬áContact