Arbeidshygiënische strategie en Corona

De Arbowet schrijft voor dat voor het bedenken van maatregelen de arbeidshygiënische strategie moet worden toegepast. De arbeidshygiënische strategie bestaat uit drie stappen:

 1. Bronbestrijding
 2. Collectieve maatregelen
  1. Technische maatregelen
  2. Organisatorische maatregelen
 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Arbowet schrijft ook voor dat de maatregelen in deze volgorde moet worden genomen.

Bronbestrijding

Bij bronbestrijding neemt men maatregelen die gericht zijn op het wegnemen van het gevaar. Een vorm van bronbestrijding is dus zorgen dat het Coronavirus niet in het bedrijf komt, om dit te bereiken werken medewerkers thuis en het bedrijf wordt voor derden gesloten.

Collectieve maatregelen

Collectieve maatregelen zijn maatregelen die voor iedereen gelden. Dit kunnen technische maatregelen zijn, maar ook organisatorische maatregelen. Als men toch aanwezig moet zijn in het bedrijf is een afspraak (vastgelegd in een protocol) dat als men ziek is men niet mag komen werken of het bedrijf mag bezoeken. 

 • Bij overleg moet het verspreiden van druppels in de lucht worden voorkomen, dit kan door afschermen van werkplekken gebeuren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld plexiglas schermen. Maar beter is bronbestrijding door het houden van videoconferenties.
 • Vergeet echter niet het klimaatbeheersingssysteem te beoordelen. Wordt er voldoende geventileerd? Recirculatie voorkomen?
 • Zorg dat de 1,5 meter in de organisatie de leiddraad is. Veranker dit in de werkplekinrichting. Loopverkeer hoeft hierop lang niet altijd aangpast te worden ('veilige' korte contactmomenten).  
 • Maak toegangsregelingen voor het gebouw, locaties of kritische plekken. Mogelijkheden zijn om de toegang te reguleren over de dag, toegang beperken of zelfs te verbieden.
 • Een belangrijke collectieve maatregel is gedragsbeïnvloeding van de aanwezigen in het bedrijf. Maak duidelijk wat het gewenste gedrag is en straal dit als management ook uit naar iedereen. Maak 'interne gedragsregels' om Corona besmetting tegen te gaan. 
 • Periodieke schoonmaak van contactpunten in het gebouw (bijvoorbeeld deurklinken, leuningen, knoppen, touchscreens). Voorkom zoveel mogelijk wisselwerkplekken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Als laatste kunnen PBM helpen bij het voorkomen van een besmetting. Doe dit echter wel met beleid, het moet wel een meerwaarde hebben. De PBM moeten de gebruikers beschermen tegen besmetting door derden of aanraken van besmette materialen.

Waar moet men rekening mee houden?

 • De bekende mondkapjes of handschoenen.
 • Instrueer aantoonbaar de betrokkenen over het gebruik en onderhoud van de PBM. Door een fout gebruik van PBM wordt het risico alleen maar groter.
 • Een andere “belangrijke” functie van de PBM is echter ook zorgen dat je anderen niet direct (door hoesten of niezen) of indirect (aanraken van materialen) besmet. Echter dit is niet conform de arbeidshygiënische strategie, men moet dan thuis blijven als men (een beetje) ziek is.
 • Er is buiten medische toepassingen nog wel twijfel over de meerwaarde van het gebruik van PBM, maar als iemand zich hierdoor veiliger voelt is het prima. Voorwaarde is wel, juist gebruik. Ook als men door gebruik meer risico’s gaat nemen is het gebruik van PBM af te raden. PBM is het laatste redmiddel en niet meer.

Let bij alle maatregelen er op dat men geen nieuwe gevaren en dus risico’s introduceert. Zorg dat dit goed geanalyseerd wordt. Evalueer de genomen maatregelen ook regelmatig op effectiviteit.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact