Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Toetsing, begeleiding en uitvoering

De RI&E is een wettelijke verplichting dat kan ingezet worden als managementtool. Een tool om inzicht te krijgen in de risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Wanneer risico's bekend zijn, kunt u gericht beheersmaatregelen in zetten. Het is mogelijk prioriteiten te stellen.

Plan op Maat, van toetsing tot...

U kunt de RI&E zelf uitvoeren en laten toetsen. Eigen betrokkenheid vergroot de kennis en evaring. Het is ook mogelijk de RI&E geheel uit te besteden. Blokhuis Arbo Advies kan u hierover adviseren.
We zetten een traject in die past bij uw wensen, behoeften, kennis en verwachtingen. Daarbij kunt u denken aan ondersteuning bij het proces, de uitvoering, de rapportage, het formuleren van maatregelen of bij het toekennen van prioriteiten. Blokhuis Arbo Advies verzorgt zonodig een training om u te helpen bij de eigen uitvoering van de RI&E.

Grofweg zijn er drie mogelijkheden:

  1. Toetsing; u voert zelf een volledige RI&E uit en laat dit vervolgens toetsen.
  2. Begeleiding; in nauwe samenwerking wordt de RI&E uitgevoerd. U krijgt deskundige en flexibele ondersteuning en advies bij het vaststellen van de risico's. Afhankelijk van uw eigen ambities, wensen en deskundigheid.
  3. Uitbesteding; Blokhuis Arbo Advies voert de volledige RI&E uit binnen uw bedrijf.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact