Arbeidshygiënisch onderzoek en advisering 

We zijn specialist in advisering en het in kaart brengen van fysische, chemische en biologische factoren op de werkplek. We toetsen aan de geldende wetgeving en normen. Variërend van een oriënterend werkplekonderzoek tot een uitgebreid onderzoek met inschattingen en/of blootstellingmetingen. Waar noodzakelijk geven we adviezen ter verbetering van uw situatie.

Het gaat om factoren die de gezond van medewerkers kunnen schaden of hinder kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan:

  • Gevaarlijke stoffen/ chemische stoffen
  • Hinderlijk en schadelijk geluid
  • Binnenklimaat (comfort metingen) en onderzoek naar de luchtkwaliteit
  • Biologische agentia (zoals schimmels en bacteriën)
  • Verlichting
  • Hand-arm- en lichaamstrillingen

Als werkgever is het van belang, wanneer relevant, deze risico’s inzichtelijk te hebben en waar nodig maatregelen te treffen.

De gecertificeerde arbeidshygiënist voert de onderzoeken uit en behoort tot één van de vier kerndeskundigen binnen de arbowetgeving. 

Hiernaast ziet u een overzicht van de mogelijke arbeidshygiënische onderzoeken.