U heeft deze informatie nodig zodat uw werknemers gezond en veilig met gevaarlijke stoffen kunnen werken. Uw leverancier moet ervoor zorgen dat u bij elke stof het juiste VIB krijgt. Toch blijft u er zelf voor verantwoordelijk dat u de juiste VIB’s in uw administratie heeft. Als u geen VIB krijgt van uw leverancier, moet u erom vragen.

Als uw leverancier aan u een gevaarlijke stof levert, moet daar een

veiligheidsinformatieblad of VIB bij zitten. In het VIB vindt u:

• informatie over de risico’s van de gevaarlijke stof of het mengsel;

• wat u kunt doen om de gevaren van stof of mengsel te beperken.

Bekijk het document

 

Kijk ook op VIB check.

 

We helpen u graag verder

Inzicht krijgen in de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek? Blokhuis Arbo Advies helpt u graag verder met een praktische insteek, echter de wetgeving niet uit het oog verliezend. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Blokhuis Arbo Advies, gevaarlijke stoffen

Terug

 

Actueel (archief)

Isocyanaten zijn sterk reactieve stoffen die in de industrie op allerlei plekken worden toegepast. Grofweg kun je zeggen dat monoisocyanaten sterk irriterend zijn en zo een RADS kunnen veroorzaken. Bij diisocyanaten is echter sprake van een immunologische reactie en kun je spreken van allergische longaandoeningen zoals astma.

Styreen is een industrieel oplosmiddel dat wereldwijd wordt gebruikt, onder meer voor het maken van synthetisch rubber en allerlei kunststoffen. Van styreen is al lang bekend dat het inwerkt op het zenuwstelsel waar het onder meer de reactietijd, het kleurenzien en zelf de gehoordrempel kan beïnvloeden. Ook zijn geheugen en aandachtsproblemen beschreven bij styreen en ook stoornissen in de zenuwgeleiding. 

Een BasisInspectieModule (BIM) is een werkinstructie voor inspecteurs van Inspectie SZW. Basisinspectiemodules zijn primair bedoeld voor intern gebruik door de Inspectie SZW, maar kunnen ook door derden worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop geïnspecteerd wordt.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact