Offshore HSE consultancy

We hebben ruime ervaring in de offshore-industrie. Wanneer noodzakelijk, kunnen we direct voor U offshore om de situatie te beoordelen. We voeren diverse arbo-technische projecten uit, maar geven ook gericht praktisch advies. Onderwerpen ten aanzien van arbeidsomstandigheden zijn:

  • Gevaarlijke stoffen, zoals benzeen, kwik en oil based mud (Chemical Risk Assessments).
  • Health Risk Assessment of RI&E (uitvoering, review en toetsing).
  • REACH en GHS/CLP, zoals de REACH compliance check.
  • Ongevalsonderzoek (Incident Investigation).
  • Schadelijk en hinderlijk geluid (Noise surveys).
  • Handarm- en lichaamstrillingen (Risk Analysis Vibration).
  • Legionella.
  • Ergonomie (o.a. controlekamer en fysieke belasting).

Leidraad voor onderzoek en beoordelingen zijn goedgekeurde methodes, geldende normen en wetgeving, grenswaarden en (interne) richtlijnen. Het is belangrijk aan te sluiten bij Uw vraagstuk. Daarbij ligt de focus op het onderzoeken van oorzaken en geven van adviezen om te komen tot een effectieve beheersing van risicofactoren binnen Uw organisatie.

Projecten waaraan Blokhuis Arbo Advies o.a. heeft bijgedragen zijn:

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact