Actueel

Handleiding V&G voor opdrachtgevers beschikbaar

VEILIGHEID - Het Rijksvastgoedbedrijf heeft  een leidraad gepubliceerd om bij projecten te voldoen aan de veiligheid en gezondheid (V&G) verplichtingen van de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit. De Handleiding stappenplan V&G bestaat uit een stappenplan voor een V&G plan voor traditionele contracten (DNR en UAV) en een stappenplan voor geïntegreerde contracten (DB of DBM op basis van de UAV-GC, of DBFMO). Naast de stappenplannen biedt deze publicatie ook stroomschema’s, checklists en toelichtingen op gebied van eisen of verplichtingen in verschillende fases zoals de initiatieffase, de ontwerpfase en de uitvoeringsfase.

http://www.gc-veiligheid.nl/best-practices/item/handleiding-stappenplan-v-g-voor-opdrachtgevers

Terug