Actueel

Er zijn sterke aanwijzingen dat kleine druppeltjes (aerosöls) met het coronavirus erin zich over grotere afstand kunnen verplaatsen dan anderhalve meter. Dat kan mogelijk in gebrekkig geventileerde binnenruimtes een extra besmettingsrisico opleveren. Om je medewerkers optimaal te beschermen geven we je graag een aantal adviezen.

Aerosöls lijken een vrij grote rol te spelen bij de verspreiding van corona. Aerosöls zijn microdruppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niesen, maar ook bij schreeuwen, zingen en praten. De grotere druppels slaan binnen anderhalve meter neer, terwijl aerosolen lang als nevel in de lucht kunnen blijven hangen. Een recente Japanse studie met microcamera’s laat goed zien hoe ze als een soort nevel door een ruimte kunnen drijven. In de buitenlucht vervliegen deze nevels snel, binnen ligt dat anders. Daarom is het belangrijk extra aandacht te hebben voor luchtverversing.

Waar kan je op letten?

  • Zorg voor zo veel mogelijk ventilatie. Dit betekent dat er voldoende verse lucht per persoon aanwezig is (ga uit van 800 ppm kooldioxide).
  • Zet het ventilatiesysteem in het weekend en ’s nachts niet volledig uit maar laat de binnenruimtes ook buiten werktijd zoveel mogelijk doorspoelen. En draai ze één à twee uur voordat er weer gewerkt wordt, terug naar de normale stand.
  • Let op de recirculatie. Veel ventilatiesystemen in kantoren recirculeren lucht. Weliswaar wordt die lucht gefilterd voordat deze opnieuw het pand in gaat, maar die filters zijn vaak te grof om het coronavirus tegen te houden. Probeer het percentage recirculatie zoveel mogelijk te verminderen, maak zoveel mogelijk gebruik van verse  buitenlucht. Bij vrijwel alle ventilatiesystemen is dit mogelijk. Zo niet, schakel de ventilatie dan liever uit en zet ramen zo veel mogelijk open. Schakel uw installateur in voor nader advies. 
  • In geval van niet-mechanisch geventileerde panden: zet ramen en deuren open waar dit kan.
  • Schakel warmtewielen uit. Bij ventilatiesystemen die warmte of koude terugwinnen via warmtewielen is het ook verstandig om die terugwinning voorlopig uit te schakelen. Waar de ingaande en uitgaande luchtstroom langs elkaar geleid worden, bevinden zich namelijk vaak lekkages in het systeem. Zo kan besmette lucht die naar buiten hoort te gaan, toch weer mee naar binnen stromen. Zeker bij oudere systemen komt dit veel voor. En ja, dan gaan de energiekosten omhoog. Maar je beperkt het risico dat medewerkers ziek worden.

Zoek uw situatie uit

Vraag bij je gebouwbeheerder meer info op over de werking van het klimaatsysteem. Organisaties die het beheer van hun gebouwen niet zelf doen, doen er goed aan contact op te nemen met de partij die dit wel doet. Of met de eigenaar die misschien het beheer op zijn beurt weer heeft uitbesteed.

Kennisplatform voor de installatietechniek, de TVVL heeft een protocol opgesteld voor gebouwbeheer in coronatijd. Je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat elke partij deze richtlijnen kent en naleeft. Informeer hier daarom naar.

Wilt u meer informatie, neem dan ook gerust contact met ons op. We kunnen u helpen met de uitvoering van metingen, het uitzoeken van de werking van het binnenklimaatsysteem en hoe in uw situatie dit zo goed mogelijk te beheersen. Uiteraard staat voorop: ga niet naar kantoor/ het bedrijf wanneer u klachten hebt. 

Terug

 

Actueel (archief)

U heeft deze informatie nodig zodat uw werknemers gezond en veilig met gevaarlijke stoffen kunnen werken. Uw leverancier moet ervoor zorgen dat u bij elke stof het juiste VIB krijgt. Toch blijft u er zelf voor verantwoordelijk dat u de juiste VIB’s in uw administratie heeft. Als u geen VIB krijgt van uw leverancier, moet u erom vragen.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft 14 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen).

Er zijn sterke aanwijzingen dat kleine druppeltjes (aerosöls) met het coronavirus erin zich over grotere afstand kunnen verplaatsen dan anderhalve meter. Dat kan mogelijk in gebrekkig geventileerde binnenruimtes een extra besmettingsrisico opleveren. Om je medewerkers optimaal te beschermen geven we je graag een aantal adviezen.

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact