Een BasisInspectieModule (BIM) is een werkinstructie voor inspecteurs van Inspectie SZW. Basisinspectiemodules zijn primair bedoeld voor intern gebruik door de Inspectie SZW, maar kunnen ook door derden worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop geïnspecteerd wordt.

Basisinspectiemodules zijn opgesteld aan de hand van de stand van de techniek. Werkwijzen zijn algemeen omschreven en inspecteurs van Inspectie SZW kunnen op grond van de aangetroffen situatie in een bedrijf afwijken van de beschreven werkwijze.

Op de website van Inspectie SZW zijn diverse basisinspectiemodules te vinden, waaronder een Basisinspectiemodule Intern ongewenst gedrag, hijskraanwerkzaamheden, werkdruk, arbeidstijdenbeleid en blootstelling aan geluid.

Bekijk alle basisinspectiemodules op de website van Inspectie SZW.

 

We helpen u graag verder

Mocht u hulp nodig hebben om invulling te geven aan het arbobeleid of bepaalde onderwerpen waarvoor een BIM is opgesteld. Blokhuis Arbo Advies helpt u graag verder met een praktische insteek, echter de wetgeving niet uit het oog verliezend. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Blokhuis Arbo Advies, verdiepende onderzoeken

Blokhuis Arbo Advies, RI&E

Terug

+31(0)541-296204 | info@blokhuisarboadvies.nl | © BLOKHUIS ARBO ADVIES - all rights reserved  |  Contact