Actueel

'Normale oplossing voor normaal asbestprobleem'

BELEID - Asbest is een normaal probleem dat een normale oplossing verdient. Te vaak ontstaan paniekreacties als het materiaal wordt aangetroffen of vrijkomt bij branden, met overtrokken reacties als gevolg. Dat schrijft professor Ira Helsloot van de Radboud Universiteit in het donderdag gepubliceerde pamflet "Laten we eindelijk normaal doen over asbest". 'Mannen in witte pakken rukken uit, gevolgd door cameraploegen. Ze filmen hoe straten worden afgezet met rood-witte linten. Samen versterken ze het beeld dat er iets heel ergs aan de hand is. Maar is dat echt zo?', vraagt de hoogleraar Besturen van Veiligheid van de Radboud Universiteit zich af.

Risico
Hij deed in opdracht van woningcorporatie Talis onderzoek naar wat een redelijke, proportionele aanpak zou zijn. Te vaak volgen na de vondst meteen grootschalige, kostbare saneringsprogramma’s, met ingrijpende financiële gevolgen voor de betrokken organisaties, zoals woningcorporaties. Het risico van zogenoemd hechtgebonden asbest in woningen en daken is echter heel klein, stelt Helsloot. Vezels kunnen in principe niet loskomen en het asbest is vaak verwerkt op plaatsen die niet direct in open verbinding staan met de lucht. 'Daarmee is de kans miniem dat je in het dagelijks leven ziek wordt en overlijdt als gevolg van asbestblootstelling', aldus de hoogleraar. Het risico dat je om het leven komt door een verkeersongeval of een brand, is vele malen groter.

Kosten
De kosten van asbestverwijdering uit woningen zijn hoog en worden steeds hoger door strenge regelgeving. Het geld dat daaraan wordt besteed, kan niet worden geïnvesteerd in andere belangrijke woningverbeteringen, zoals energiebesparing. Conclusie volgens Helsloot: 'de verhouding tussen kosten en baten van grootschalige asbestsanering is scheef. Elk gewonnen extra gezond levensjaar kost honderdduizenden euro’s.'

Dijksma
Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) wil dat alle daken voor 2024 asbestvrij zijn gemaakt. Ze maakte donderdag daarover hernieuwde afspraken met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en organisaties zoals LTO en het Verbond van Verzekeraar. Er komen onder meer voordelige financieringsopties voor asbestsaneringen en ook gaan provincies en gemeenten praktijkervaringen met elkaar delen. Zo gaan onder andere de milieugedeputeerden van de provincies Limburg en Overijssel op pad om andere overheidspartijen te overtuigen met een asbestplan te komen.
 
Subsidie
Voor de financiële regeling die de Rijksoverheid sinds begin dit jaar heeft opengesteld zijn 1758 aanvragen binnengekomen van huizenbezitters en bedrijven. Met de 4,7 miljoen euro die hiermee wordt uitgekeerd, is al ruim één miljoen vierkante meter gesaneerd. De regeling is bedoeld voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter. Per vierkante meter wordt er 4,50 euro  uitgekeerd, met een maximum van 25.000 euro per adres, aldus cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
Deadline
Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden. Ook bestaat de plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest bij verbouwing of sloop. Vorig jaar besloot het kabinet dat er vanaf 2024 geen asbest meer op de Nederlandse daken mag liggen, vanwege de gezondheidsrisico’s die blootstelling met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

 

Bron: ANP / http://crisislab.nl/category/archief/ https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/nieuws/2016/06/02/brede-nederlandse-aanpak-voor-sanering-asbestdaken

Terug

 

 

Actueel (archief)

Het hebben van een Corona Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) betreft een wettelijke verplichting. Blokhuis Arbo Advies kan u helpen. Het is ook dynamisch te maken, zodat u het bijstelt op basis van de nieuwste ontwikkelingen binnen Nederland. 

Produceert of gebruikt u (producten met) kankerverwekkende stoffen in uw bedrijf? Dan lopen uw werknemers risico op gezondheidsklachten door blootstelling. U bent als werkgever verplicht uw werknemers te beschermen.

Een onafhankelijk bureau stelt dat er geen chroom-6 boven de detectiegrens is aangetroffen in slakkenmateriaal van Harsco Metals in Velsen-Noord.