Welkom (vervolg)

We bieden een onafhankelijke blik op uw (arbo)situatie.

De Inspectie SZW let steeds meer op uw beleid omtrent gevaarlijke stoffen. Heeft U uw risico's inzichtelijk? En neemt U voldoende maatregelen? Er wordt veel van bedrijven gevraagd, maar niet voor niets. We proberen met onze adviezen zo dicht mogelijk bij de praktijk aan te laten sluiten.

We helpen u graag met een praktische, bedrijfskundige en arbeidshygiënische aanpak. Onderwerpen zijn uw beleid en situatie aangaande gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid, binnenklimaat, biologische agentia en trillingen. Maar ook uw Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en verplichtingen in het kader van REACH.

Blokhuis Arbo Advies richt zich vooral op industriële branches als de olie- & gasindustrie, industriële reiniging, schilders en de metaalindustrie. Maar u vindt ons ook elders, zoals in de rubber- en kunstofindustrie en het beroepsonderwijs.

We hebben ruime ervaring in de offshore-industrie. Zowel op productie- als boorplatformen. Bij operators alsook diverse contractors in deze industrie. Typische vraagstukken zijn blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals benzeen en kwik of oil based mud, trillingen, legionella en geluid. Ook hier speelt REACH een belangrijke rol.