Training en voorlichting

Voorlichting is een middel om de kennis en het gedrag van medewerkers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te beïnvloeden. Goede voorlichting voorziet uw medewerkers van basiskennis van (arbo)onderwerpen. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk hieraan daadwerkelijk invulling te geven, door bijvoorbeeld tijdgebrek. Een externe voorlichter kan dan uitkomst bieden. Omdat er bewust tijd gemaakt wordt en omdat een specialist van buiten de organisatie aan het woord komt, wordt informatie vaak beter opgeslagen bij uw medewerkers.

Blokhuis Arbo Advies biedt voorlichting op maat, gericht op die factoren waar het om gaat in uw bedrijf. Bij voorkeur vindt directe afstemming plaats met de leidinggevende, om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op de praktijk.

Bij voorkeur vindt de voorlichting plaats binnen uw organisatie, bijvoorbeeld op de werkplek zelf. Naar uw wens kan het tevens elementen bevatten van een workshop of training.