Actueel

GenX niet op Europese lijst met zeer zorgwekkende stoffen

VEILIGHEID - Volgens de Volkskrant blijkt uit Amerikaans onderzoek dat GenX kankerverwekkend is. In deze krant pleit hoogleraar toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht dat teflonfabrikant Chemours in Dordrecht voorlopig de uitstoot van de stof moet beperken. 'Eerst moet duidelijk zijn wat de gezondheidsrisico's van die stof zijn en of het gif in de omgeving van de fabriek is terechtgekomen', aldus Van den Berg. Ook pleit hij voor extra bescherming van werknemers.

De farbikant begrijpt niet dat er veel ophef is over de uitstoot van de giftige stof. 'Mijn mensen en de mensen in de omgeving worden onnodig ongerust gemaakt, zei Chemours-directeur Erik Meijer in het NOS Radio 1 Journaal. 'GenX is niet als kankerverwekkende stof geclassificeerd.' Hij zegt dat de conclusies van de Amerikanen vooral zijn gebaseerd op onderzoek naar de stof  PFOA, waarvan bekend is dat die kanker kan veroorzaken. 'Wij hebben de afgelopen jaren PFOA juist vervangen door GenX en de overheid en de wetenschap hebben die stof geaccepteerd.' Volgens Van den Berg hebben PFOA en GenX hetzelfde effect. De Amerikaanse onderzoekers deden proeven met ratten en muizen en zagen dat die kanker en nierziekten kregen. Ook hielden de dieren leverschade over aan de proeven.

De provincie Zuid-Holland zegt niet in te grijpen, omdat GenX nog niet op de Europese lijst met zeer zorgwekkende stoffen staat. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft alle informatie 2012 wat betreft vergunningverlening- en handhavingsprocedures bij Chemours gebundeld in een bedrijfsdossier.  In juni is het Openbaar Ministerie een officieel onderzoek gestart naar het gebruik van de chemische stoffen C8 en DMAc bij het chemiebedrijf.

Bron: http://nos.nl/artikel/2118628-toxicoloog-teflonfabriek-dordrecht-moet-uitstoot-beperken.html / http://www.ozhz.nl/bedrijfsdossiers/chemours/

Terug

 

 

Actueel (archief)

Sinds 13 maart 2020 zijn er coronamaatregelen van kracht zoals anderhalve meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en toepassen van hygiënemaatregelen. Wat betekenen deze maatregelen voor de werkgever, de werknemer en de situatie op de werkplek?

De coronacrisis dwingt werkgevers mogelijk om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak te wijzigen.

Mensen die ziek zijn geworden door werk waarbij ze zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, moeten “snel en zonder hoge drempels” een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming.